Ter nagedachtenis aan Gill van den Bergh.

16 oktober 2017

Op 11 oktober jl., is onze zeer gewaardeerde collega Gill van den Bergh op 43-jarige leeftijd overleden.  Op woensdag 18 oktober zullen wij zijn leven herdenken tijdens zijn afscheidsplechtigheid. 
_____________________________________________

_____________________________________________

Tot het laatst toe wilde je leven,
door je sterke wil gedreven.
Je geest nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.

Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen
van pijn en verdriet.

Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.